MECHcv 2017

ZS3 (Po 13:30):
Zápočty byly uděleny do KOSu těm, kdo v součtu obou zápočtových písemek získali více než 4 body.

Po první náhradní písemce obdržely dodatečně zápočty: Jiříčková, Sluková, Lhotáková.

Po druhé náhradní písemce obdržela dodatečně zápočet: Cubrová.
Ostatním nezbývá než předmět opakovat.


ZS4 (Út 11:30):
Zápočty byly uděleny do KOSu těm, kdo v součtu obou písemek získali více než 4 body.

Po první náhradní písemce obdrželi dodatečně zápočty: Ospálková, Rosecká, Vrbíček, Rajtmajer.

Po druhé náhradní písemce neobdržel dodatečně zápočet nikdo.
Ostatním nezbývá než předmět opakovat.